Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Usługi


Wykonujemy:

 • oczyszczalnie drenażowe
 • drenażowe z panelami rozsączającymi
 • tunelowe oczyszczalnie ścieków
 • hybrydowe biologiczno-mechaniczne
 • szamba betonowe, plastikowe
 • przepompownie wód deszczowych
 • indywidulane przepompownie ścieków bytowo - gospodarczych
 • przepompownie ścieków przemyłowych
 • studnie rozprężne
 • przyłącza wody
 • przyłącza kanalizacji
 • projekty budowlane

Usługi świadczymy terminowo, wykorzystując rozległą wiedzę oraz zdobyte doświadczenie.

Zapraszamy.

 

Certyfikat

8/certyfikat1.jpg